Sposób na raka

Walka z nowotworami to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed światową medycyną. Co jakiś czas udaje się odnotować na tym polu mniejsze lub większe sukcesy, jednakże wciąż nie doczekaliśmy się specyfików, które dawałaby pewność wyzdrowienia milionom pacjentów na świecie.

Metody, które mają do dyspozycji lekarze są jednakże coraz ciekawsze i skuteczniejsze, a niemałej liczbie chorych udaje się wszakże wrócić do normalnego funkcjonowania. Odkrycie hiperfunkcji kynaz jako istotnej cechy komórek nowotworowych otworzyło drogę do stworzenia nowoczesnych leków, których dotąd brakowało.

Środki te są w stanie blokować transdukcję sygnałów biorących udział w proliferacji oraz różnicowaniu komórek. Pozwala to zahamować rozrost nowotworu, co ma kapitalne znaczenie dla udanego leczenia.

Punktem wyjścia, który dał początek lekom tego rodzaju, jest imatynib. Uniemożliwia on kinazom wiązanie i przekazywanie sygnałów, więc rozrost komórek staje się niemożliwy.

Bazując na imatynibie można dziś całkiem efektywnie leczyć pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową oraz rakiem układu pokarmowego. Pula związków, które także mogą posłużyć w rugowaniu nowotworów jest szersza i można poświęcić im więcej uwagi.

alkoholowa żółtaczka to zapalenie wątroby pijąc alkohol nie możesz zażyć Kalipoz Prolongatum, ponieważ może to spowodować straszne skutki
Back to top